top of page

Ogólnym słowem wstępu.

 1. Do oglądania treści zawartych na stronie wymagana jest rejestracja.

 2. Tłumaczenia znajdujące się na stronie należą do grupy BL Poland i osób z nami współpracującymi.

 3. Zabrania się rozpowszechniania naszych tłumaczeń, inaczej kradnięcia naszej pracy i podpisywania się swoimi danymi.

 4. Strona przechowuje linki do odcinków/filmów na serwerach takich jak: ok.ru, youtube, cda, viki. Wszelkie roszczenia dotyczące wideo powinny być kierowane do firm hostingujących.

 5. Nie odpowiadamy za pracę innych grup, tylko je udostępniamy.

 6. Asian BL Poland ma dowolność do podejmowanych serii innych niż BL.

 7. W miarę możliwości BL Poland stara się dodawać tłumaczenia na strony oficjalne, dlatego uprasza się o kontakt, jeżeli planowana lub podjęta przez nas seria jest przed kogoś tłumaczona. Chcemy unikać nieprzyjemnych sytuacji. 
  7.1. Jak wspomniane wyżej, staramy się pracować na stronach oficjalnych, tak więc w sposób legalny. Z tego właśnie powodu nasze tłumaczenia znajdują się na VIKI czy VIMEO, gdzie wymagana jest opłata lub abonament. Nadmieniamy jednak, że za wykupienie abonamentu przez oglądającego nie czekają nas żadne korzyści materialne. Ekipa BlPoland nie otrzymuje wynagrodzenia od stron za swoją pracę.
  *7.2. Serie znajdujące się już na oficjalnych stronach nie będą przez nas więcej hardowane i wrzucane na inne platformy.

 8. Tłumacze to ludzie, jak i reszta osób pracujących przy seriach, dlatego każdy ma dowolność czasową. Jakikolwiek postój z pracami, napotkane problemy - informacje pojawią się na fanpage Asian BL Poland lub w treści posta.

*Poprawka z dnia 18.09.2021, obowiązująca do każdej nowej serii wychodzącej po tej dacie.

bottom of page